[
caption id="attachment_2164" align="aligncenter" width="1037"]Không gian làm sự kiện Event Venue[/caption]

Nơi neo đậu, sửa chữa tàu thuyền

Yachts, Boats Parking and Maintenance

Không gian Club Cafe

Marina Club Restaurant