Trẻ em dưới 5 tuổi: miễn phí

Trẻ em từ 5 tuổi đến dưới 7 tuổi: mua 50% giá vé người lớn.

Trẻ em từ 7 tuổi đến dưới 10 tuổi: mua 75% giá vé người lớn.

Trẻ em từ 10 tuổi trở lên: mua 100% giá vé người lớn.

Đối với trẻ em dưới 5 tuổi, bé ăn chung với gia đình và tự trả chi phí tham quan (nếu có). Hai người lớn chỉ được kèm một trẻ em. Từ trẻ thứ hai trở lên, mỗi em phải mua 50% giá vé người lớn.


A/ ĐIỀU KIỆN THANH TOÁN

Khách đặt cọc 50%/ tổng giá trị hợp đồng khi đặt tour bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản, phần còn lại thanh toán trước khi khởi hành chuyến đi.

B/ ĐIỀU KIỆN HỦY TOUR

Báo huỷ khi thực hiện chuyến đi trước 7 ngày: không mất phí

Báo huỷ khi thực hiện chuyến đi từ 2 – 7 ngày: giờ  phải chịu mất 50% trên tổng chi phí số tiền đã đặt tour

Báo huỷ khi thực hiện chuyến đi từ 2 ngày: phải chịu mất 100% trên tổng chi phí số tiền đã đặt tour. (không tính những trường hợp khách huỷ do bệnh, tai nạn có giấy xác nhận của bác sĩ , bệnh viện v..v…).

Công ty được quyền đơn phương huỷ bỏ hoặc hoãn chuyến đi đã được hợp đồng trước trong trường hợp:

  • Số lượng khách vượt quá thỏa thuận ban đầu mà không thông báo trước cho công ty để công ty sắp xếp phương tiện phù hợp.
  • Khách sử dụng phương tiện không tuân theo các quy định an toàn, không làm chủ được bản thân do tác động của bia rượu hoặc chất kích thích hoặc do tác động của con người.
  • Tình hình thời tiết trong thời điểm đó không cho phép.