Cần Giờ

Khu Du Lịch Sinh Thái Vàm Sát

Nằm giữa dòng chảy của sông Vàm Sát và sông Lòng Tàu, khu
per person