Khu Du Lịch Sinh Thái Vàm Sát

Nằm giữa dòng chảy của sông Vàm Sát và sông
per person
7 giờ
Speedboat
Bao gồm ăn trưa