Miền Tây 2 (Cù lao Tam Hiệp – tỉnh Bến Tre)

Đến với các cù lao của Bến Tre, du khách
per person
8 giờ
Speedboat
Bao gồm ăn trưa
Best Seller

Địa Đạo Củ Chi – Làng Bình Quới

Địa đạo Củ Chi là một hệ thống phòng thủ
per person
7 giờ
Speedboat
Bao gồm ăn trưa
Best Seller

Địa Đạo Củ Chi bằng tàu Cao Tốc

Địa đạo Củ Chi là một hệ thống phòng thủ
per person
7 giờ
Speedboat
Bao gồm ăn trưa