Bao gồm bữa trưa

Địa Đạo Củ Chi bằng tàu Cao Tốc

Địa đạo Củ Chi là một hệ thống phòng thủ trong lòng đất
per person