Tiền Giang

Miền Tây – Chợ Nổi Cái Bè

Chợ nổi Cái Bè được xem là một trong những chợ nổi lớn
per person