Miền Tây – Chợ Nổi Cái Bè

Chợ nổi Cái Bè được xem là một trong những
per person
8 giờ
Speedboat
Bao gồm ăn trưa