Đi tàu có an toàn cho người ở mọi độ tuổi không?

Việc đi tàu oan toàn cho hầu hết mọi người kể cả trẻ em. Lưu ý trẻ em đi tàu nên từ 2 tuổi trở lên, để đảm bảo có thể mặc được áo phao.

Người lớn tuổi hoặc khuyết tật có thể gặp khó khăn trong việc lên xuống tàu, trường hợp này nên có báo trước để chúng tôi có sự chuẩn bị và hỗ trợ tốt nhất.

About Author

client-photo-1
Blueriver Tours