Tôi cần cung cấp những thông tin gì khi đặt tour

Danh sách họ tên đầy đủ, quốc tịch, giới tính, năm sinh  của những người đi tour

Có yêu cầu gì về thức ăn như chay hoặc kiêng hay không.

Điểm đón: Tên khách sạn, địa chỉ, số phòng

Số điện thoại (nếu có), email liên lạc.

About Author

client-photo-1
Blueriver Tours